PentaGen

PANAMutyper R KRAS       

PANAMutyper R KRAS (24 testů), katalogové číslo: PNAR-1001

Kit detekuje 29 mutací v kodónech 12, 13, 59, 61, 117 a 146, z plasmy, FFPE bločků i čerstvé tkáně. Sensitivita testu je 0,1%.

Kit je založen na metodě Real-Time PCR s následnou Melting analýzou. Kit je validován pro CFX-96 (BioRad).

Kras XL       

Kras XL (20 testů), katalogové číslo: 5-680

Detekuje 29 mutací protoonkogenu (exon 2,3 a 4), které brání působení protinádorových léků založených na blokaci receptoru pro epidermální růstový faktor (např. panitumumab, cetuximab aj.). Test zachytí 1% mutantních buněk mezi zdravými.  Kit je založen na hybridizaci na stripech.

PANAMutyper R NRAS       

PANAMutyper R NRAS (24 testů), katalogové číslo: PNAR-1101

Kit detekuje 3  mutací v kodónech 12, 13, 59, 61, 117 a 146, z plasmy, FFPE bločků i čerstvé tkáně. Sensitivita testu je 0,1%.

Kit je založen na metodě Real-Time PCR s následnou Melting analýzou. Kit je validován pro CFX-96 (BioRad).

Nras XL       

Nras XL (20 testů), katalogové číslo: 5-620

Detekuje 22 mutací protoonkogenu (exon 2,3 a 4), které brání působení protinádorových léků založených na blokaci receptoru pro epidermální růstový faktor (např. panitumumab, cetuximab aj.). Test zachytí 1% mutantních buněk mezi zdravými.  Kit je založen na hybridizaci na stripech.

Braf  600/601     

Braf 600/601 (20 testů), katalogové číslo: 5-560

Detekuje 9 mutací genu Braf, které se vyskytují u více než 14% pacientů bez mutace v genu  Kras. Přítomnost těchto mutací ve 100% případů způsobuje neúčinnost léků založených na blokaci EGFR. Test zachytí 1% mutantních buněk mezi zdravými.  Kit je založen na hybridizaci na stripech.

PANAMutyper R EGFR       

PANAMutyper R EGFR (24 testů), katalogové číslo: PNAR-3001

Kit detekuje 49 mutací v exonech 18, 19, 20, 21 včetně T790M z plasmy, FFPE bločků i čerstvé tkáně. Sensitivita testu je 0,1%.

Kit je založen na metodě Real-Time PCR s následnou Melting analýzou. Kit je validován pro CFX-96 (BioRad).

EGFR XL  

EGFR XL (20 testů), katalogové číslo: 5-630

Detekuje 30 mutací v genu EGFR, které brání působení protinádorových léků založených na blokaci receptoru pro epidermální růstový faktor (např. panitumumab, cetuximab aj.). Test zachytí 1% mutantních buněk mezi zdravými.  Kit je založen na hybridizaci na stripech.

 

Kras+Braf      

Kras+Braf (20 testů), katalogové číslo: 5-580

Kombinuje všechny mutace Kras a Braf na jediném stripu. Strip obsahuje i kontroly, takže lze vzorek testovat i samostatně, není nutné shromažďovat více vzorků najednou. Test zachytí 1% mutantních buněk mezi zdravými.  Kit je založen na hybridizaci na stripech.

FcGR

Laboratorní test detekující mutace v genu pro Fc gama receptor. Kit je založen na hybridizaci na stripech. Mutace H131R ovlivňuje odpověď na Trastazumab (Herceptin) u metastazující rakoviny prsu. Jiné studie spojují mutaci F158V a citlivost na léčbu Cetuximabem (Erbitux) a Bevacizumabem (Avastin) u rakoviny tračníku a rekta.

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací »