PentaGen

HPV

 HPV-risk assay 

HPV-risk assay  je nový real-time PCR test holandské inovativní společnosti Self Screen, který umožňuje přímou typizaci HPV16 a/nebo HPV 18 a nespecifickou detekci dalších 13 high-risk HPV typů – 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 67 a 68. Kit je určen pro screening žen s rizikem rozvoje karcinomu děložního čípku a je validován v souladu s evropskými guidelines (Meijer et al., 2009) a certifikován CE IVD.

Na vyšetření přítomnosti high-risk HPV následně navazuje stanovení výše rizika rozvoje karcinomu pomocí PreCursor-M testu.

HPV-risk assay  je kompatibilní s přístroji RotorGene 6000/Q, CFX96, ABI 7500 a VIIA7.

Katalogové číslo pro objednávání (96 reakcí):

QHR13100 – pro přístroje ABI 7500 a VIIA7

QHR13196 – pro přístroje CFX96 a RotorGene 6000/Q.

 EIA kit HPV GP HR 

 Screeningový test pro predikci rizika vzniku rakoviny děložního čípku.

Na rozdíl od konkurenčních výrobků nedetekuje pouze přítomnost virové DNA ve vzorku, ale díky různé analytické citlivosti testu pro genotypy HPV s různým onkogenním rizikem předpovídá nebezpečí rozvoje rakoviny děložního čípku.  Principem testu je amplifikace cílové sekvence virové DNA pomocí biotinylovaných primerů GP5+/6+, označení PCR-produktů komplexem konjugát-substrát a následné měření optické denzity vzniklé barevné reakce (PCR-DEIA). Kit detekuje 14 HPV genotypů  (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 a 68) a je široce klinicky validován na více než 40 tisících klinických vzorků. PCR-produkty pozitivních vzorků mohou být přímo použity pro stanovení genotypů pomocí kitu Genotyping HPV GP HR bez nutnosti opakované amplifikace.

Analytická citlivost

Genotyp HPV

Počet kopií/PCR

16 a 18 10-100
31, 35, 56, 58, 66 100
33, 39, 45, 51, 52, 59 1000
68 10 000

EIA kit HPV GP HR – 96 testů, katalogové číslo K-36

 Genotyping kit HPV GP HR

High-resolution genotypování HR HPV.

Kit umožňuje genotypování 18 různých HR genotypů (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 a 82). Principem testu je amplifikace cílové sekvence virové DNA pomocí biotinylovaných primerů GP5+/6+ a její následná hybridizace na sondy nanesené na stripech (RHA – Reverse Hybridisation Assay). Zpracování stripů může být prováděno manuálně nebo může být automatizováno. Pro genotypování mohou být přímo použity PCR-produkty pozitivních vzorků získaných kitem EIA HPV GP HR bez nutnosti opakované amplifikace.

Genotyping kit HPV GP HR – 20 testů, katalogové číslo K-54

LMNX Genotyping kit HPV GP

Screeningový test a high-resolution genotypování velkého počtu vzorků v jedné reakci.

Kit stanovuje genotypy 18 high-risk typů lidského papillomaviru (HPV) – 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 a 82. Principem testu je amplifikace cílové sekvence virové DNA pomocí biotinylovaných primerů GP5+/6+ a její následná hybridizace na sondy pro jednotlivé genotypy, které jsou nanesené na částicích značených odlišnými fluorophory (RHA – Reverse Hybridisation Assay). Zpracování a vyhodnocení vzorků je plně automatizováno na sestavě přístrojů společnosti Luminex.

LMNX Genotyping kit HPV GP, 96 testů, katalogové číslo: L-4131

 PreCursor-M kit 

Diagnostika rizika rozvoje karcinomu děložního čípku u HR-HPV pozitivních žen

Stratifikace HR-HPV pozitivních žen. Stanovení úrovně metylace tumorsupresorových genů MAL, CADM1, a miR124.

Test druhého sledu po provedeném cytologickém vyšetření a/nebo HR HPV. Identifikuje pacientky s vysokým rizikem rozvoje karcinomu děložního čípku. Omezuje nadbytečné invazivní výkony u pacientek s perzistentní infekcí (90% HR HPV infekcí).

PreCursor M-kit, 48 testů, katalogové číslo: T-4302

 

Výzkum

Testovací soupravy určené pro epidemiologické nebo vakcinologické studie

(ne pro diagnostiku!):

RHA Kit Skin (beta) HPV (RUO)

Detekce 25 různých genotypů kožních HPV, není určen pro diagnostické účely,
ale např. pro epidemiologické studie

Papillomaviry vyskytující se na kůži jsou dávány do souvislosti se vznikem nádorů kůže nemelanového typu.  Kit je určen pro genotypování 25 genotypů ze skupiny ozačované jeko B1 – 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 47, 49, 75, 76, 80, 92, 93 a 96. Principem testu je amplifikace cílové sekvence virové DNA pomocí biotinylovaných primerů PM a její následná hybridizace na sondy nanesené na stripech (RHA – Reverse Hybridisation Assay). Zpracování stripů může být prováděno manuálně nebo může být automatizováno.

RHA Kit Skin (beta) HPV – 20 testů, katalogové číslo S-1014

RHA Kit HPV16 var (RUO)

Detekuje 6 subtypů HPV16není určen pro diagnostické účely, ale např. pro kontrolu
úspěšnosti vakcinace

Kit je určen pro rozlišení 6-ti subtypů HR HPV genotypu 16. Jedná se o subtyp – evropský, asijský, asijsko-americký, severoamerický, africký 1 a africký 2, které se vyznačují odlišným onkogenním potenciálem. Principem testu je amplifikace cílové sekvence virové DNA pomocí biotinylovaných primerů PM a její následná hybridizace na sondy nanesené na stripech (RHA – Reverse Hybridisation Assay). Zpracování stripů může být prováděno manuálně nebo může být automatizováno.

RHA Kit HPV16 var – 50 testů, katalogové číslo: S-1053

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací »