• 4bases_logo

  4bases

  švýcarsko-italský inovativní výrobce kitů pro detekci onkomarkerů. Kity pracují na bázi next-generation sekvenování a Sangerova sekvenování, jsou certifikovány pro diagnostické použití (CE-IVD) a podrobeny rozsáhlé klinické validaci.

 • zastoupeni-biotype

  Biotype

  Německá firma, která se specializuje na vývoj diagnostických kitů pro oblast hematologie/onkologie a dermatologie.

   

 • Bredlifelogo

  BRED Life Science

  Čínská high-tech korporace zabývající se vývojem a výrobou diagnostických testů a spotřebního materiálu pro laboratoře v oblasti reprodukční medicíny. Mezi jejich stěžejní produkty patří zejména rozšířená diagnostika spermatu.

 • zastoupeni-CGI-ITALIA

  CGI ITALIA

  Je nadnárodní koncern, specializující se na vývoj nových DNA testů pro diagnostiku obtížně diagnostikovatelných nádorů. Jedná se zejména o testy pro hematologické a urogenitální nádory, založené na FISH a aCGH.

 • zastoupeni-CytoGen

  CytoGen

  Nejvýznamnější německý výrobce kultivačních médií a sér pro kultivaci buněk a následnou karyotypizaci. Využívají se v prenatální i onkologické diagnostice ze vzorků plodové vody, periferní krve i kostní dřeně.

 •  

  Devyser

  Švédský výrobce diagnostických souprav založených na principu QFPCR. Hlavními oblastmi vývoje a výroby jsou prenatální diagnostika a diagnostika dědičných onemocnění.

 • zastoupeni-diagenode

  Diagenode

  Belgická společnost Diagenode aplikuje poznatky současné vědy do oblastí life-science a in-vitro diagnostiky. Mezi jejími produkty tak nalezneme reagencie pro strukturní a funkční genomiku, epigenomiku, tkáňové inžernýrství ale v neposlední řadě také testovací soupravy pro infekční diagnostiku.

 • zastoupeni-diassay

  Diassay – LBP

  Holandský výrobce Diassay se zabývá vývojem a výrobou produktů pro detekci původců infekčních chorob, ale zároveň své výrobky používá ve své vlastní laboratoři DDL – Diagnostic Laboratory, která je jednou z největších diagnostických laboratoří v Evropě.

 • zastoupeni-Ellios-Biotek

  Ellios Biotek

  Francouzský výrobce kvalitního spotřebního materiálu pro asistovanou reprodukci a gynekologii.

 • zastoupeni-Epigenomics

  Epigenomics

  Německý výrobce testů a vlastník celosvětové licence pro detekci časné fáze karcinomu prostřednictvím analýzy metylace genů, specifických pro jednotlivé druhy nádorů.

 • zastoupeni-Halotech-DNA

  Halotech DNA

  Španělský vlastník patentu na technologii Sperm Chromatin Dispersion, která umožňuje rychlou a jednoduchou analýzu fragmentace DNA bez použití složitého laboratorního vybavení. Halotech DNA tuto technologii využívá při výrobě testů na fragnemetací DNA v lidských a zvířecích spermiích, vyvíjí i testy pro další organismy a aplikace.

 • zastoupeni-IQ-Medical-Ventures

  IQ Medical Ventures

  Nizozemská společnost, zaměřená na komercionalizaci idejí lékařů, které přetvářejí v inovativní produkty. Nejúspěšnější inovací je pěna, usnadňující ultrazvukovou diagnostiku v gynekologii.

 • zastoupeni-kisker

  Kisker

  Německý dodavatel spotřebního materiálu nabízí zejména plast špičkové kvality, za velmi zajímavé ceny. Zaměřuje se na oblast molekulární biologie, imunologie a buněčné biologie. Mnohé produkty pro PCR technologie byly na trh poprvé uvedeny právě firmou Kisker.

 • zastoupeni-nimagen

  Nimagen

  Holandský dodavetel nabízí široký výběr produktů z molekulární biologie s důrazem na kapilární elektroforézy (automatické DNA sekvenování a fragmentační analýza) , PCR a real-time PCR.

 • zastoupeni-Panagene

  Panagene

  Korejský výrobce diagnostických souprav je celosvětovým vlastníkem patentu pro vývoj a výrobu PNA sond pro diagnostiku DNA. Vzhledem k unikátním vlastnostem vazby PNA/DNA je na bázi PNA vytvářena celá alternativní diagnostická platforma od real time PCR přes FISH až k PNA čipům.

 • zastoupeni-Premaitha-Health

  Premaitha Health

  Je inovativní molekulárně diagnostická společnost, využívající nejnovější pokroky v analýze DNA k vytvoření testy pro neinvazivní prenatální screening a další aplikace. Hlavní produkt IONA® je první neinvazivní in vitro diagnostickký CE certifikovaný produkt pro prenatální screening.

 • ***Vitrolife – prestižní ocenění pro PentaGen***

   

 • zastoupeni-Protrans

  Protrans

  Německý výrobce HLA typizačních systémů pro rychlou orgánovou transplantaci i pro sekvenační typizaci pro transplantaci kostní dřeně.

 • zastoupeni-RTA

  RTA

  Turecká společnost RTA vyrábí širokou škálu výrobků s uplatněním v klinické a průmyslové mikrobiologii. Vedle detekčních Real-Time PCR kitů se jedná o různá kultivační a selekční media, izolační kity, rychlotesty apod. Součástí komplexní nabídky společnosti jsou i robotické systémy Voltran pro plně automatizovanou izolaci a detekci vybraných patogenů nebo možnost vybudování PCR laboratoře „na klíč“. Společnost je držitelem certifikátů ISO 9000: 2008 a ISO 13485.

 • zastoupeni-TNR-Diagnostics

  TNR Diagnostics

  Výrobce systému FastFraX ze Singapuru. FastFraX umožňuje detekci a analýzu syndromu fragilního X chomozomu.

 • zastoupeni-ViennaLab

  ViennaLab

  Rakouský výrobce diagnostických souprav je na trhu již dvě desítky let. Soupravy založené na multiplex PCR s následnou hybridizací na stripu slouží k detekci genetických onemocnění a pro farmakogenomiku.

 • zastoupeni-Vitrolife

  Vitrolife

  Vitrolife je celosvětová společnost dodávající produkty a služby pro asistovanou reprodukci. Jejich portfolio je zaměřeno na technologii time-lapse systémů, spotřebního materiálu a médií, které představují řetězec kvalitních produktů zajišťujících výsledky v jednotlivých krocích celé IVF léčby. „Together. All the way.“ Více na www.vitrolife.com