Vitrifikace

Kryokonzervace embryí pomalým mražením i vitrifikací a kryokonzervace semene. Veškeré roztoky i příslušenství mají CE.

RapidVit Omni a RapidWarm Omni

Kat. č. 10123 a Kat. č. 10124

RJedná se o zcela novou řadu vitrifikačních médií pro použití pro všechny vývojová stadia embryí – od oocytů po blastocysty. Byla vyvinuta za základě výzkumu a požadavků IVF laboratoří na časově efektivní, snadnou a úspěšnou vitifikaci všech stádií. Média jsou používána při fyziologické teplotě 37°C, což výrazně zkracuje dobu vitrifikace a zajišťuje optimální podmínky pro embrya. Protokol přináší minimální změny pro jednotlivá stádia embryí s cílem co nejjednodušší, organizované a bezstressové práce v laboratoři. Výsledky vitrifikace s médii Omni jsou plně srovnatelné s původními vitrifikačními médii Blast a Cleave.

RapidVit Blast

Kat. č. 10119

Roztok pro vitrifikaci embryí ve stadiu blastocysty. Tyto roztoky podporují přežití embryí ve stádiu blastocysty během vitrifikace. Obsahuje lidský sérum albumin. Připraven k použití po zahřátí na +37 °C.

RapidWarm Blast

Kat. č. 10120

Roztoky pro zahřátí vitrifikovaného embrya ve stádiu blastocysty. Tyto roztoky podporují přežití embryí ve stádiu blastocysty během zahřívání. Obsahuje humánní sérový albumin. Připraven k použití po zahřátí na +37 °C.

RapidVit Cleave

Kat. č. 10117

Roztoky pro vitrifikaci embryí ve stádiu rýhování. Tyto roztoky podporují přežití embryí ve stádiu rýhování během vitrifikace. Obsahuje lidský sérum albumin. Připraven k použití po zahřátí na +37 °C.

RapidWarm Cleave

Kat. č. 10118

Roztoky pro zahřátí vitrifikovaného embrya ve stádiu rýhování. Tyto roztoky podporují přežití vitrifikovaných embryí během zahřívání. Obsahuje lidský sérum albumin. Připraven k použití po zahřátí na +37 °C.

RapidVit Oocyte

Kat. č. 10121

Roztoky pro vitrifikaci oocytů. Tyto roztoky podporují přežití oocytů během vitrifikace. Obsahuje lidský sérum albumin. Připraven k použití po zahřátí na +37 °C.

RapidWarm Oocyte

Kat. č. 10122

Roztoky pro zahřátí vitrifikovaných oocytů. Tyto roztoky podporují přežití vitrifikovaných oocytů během zahřívání. Obsahuje lidský sérum albumin. Připraven k použití po zahřátí na +37 °C.

Rapid-i Kit

Kat. č. 14406

Uzavřený nosič pro vitrifikaci oocytů a embryí.

Rapid-i Vitrifikační set

Kompletní set pro vitrifikaci oocytů a embryí. Sada obsahuje:

–         box na kapalný dusík se speciálním víkem pro předchlazení a fixaci nosiče

–         ultrazvukovou tavičku

–         kleštičky na otevření obalu nosiče

–         pinzeta na vyndání nosiče z obalu