Cervikovaginální karcinom

PreCursor-M kit

Diagnostika rizika rozvoje karcinomu děložního čípku u HR-HPV pozitivních žen

Stratifikace HR-HPV pozitivních žen. Stanovení úrovně metylace tumorsupresorových genů MAL, CADM1, a miR124.

Test druhého sledu po provedeném cytologickém vyšetření a/nebo HR HPV.

Identifikuje pacientky s vysokým rizikem rozvoje karcinomu děložního čípku.

Omezuje nadbytečné invazivní výkony u pacientek s perzistentní infekcí (90% HR HPV infekcí).

PreCursor M-kit, 48 testů, katalogové číslo: T-4302

Ke stažení

leták_pre-cursor