Warfarin

PGX-Trombo    

PGX-Thrombo (20 testů), katalogové číslo: 4-730

Detekuje soubor polymorfismů využitelných pro dávkování derivátů coumarinu, jako je warfarin, phenprocoumon a acenocoumarol. Tyto mutace se vyskytují u cca 20% pacientů.

Kit je založen na hybridizaci na stripech.

 

VKORC 1-1639G>A RealFast     

VKORC 1-1639G>A RealFast (100 testů), katalogové číslo: 4-190

Detekuje soubor nejčastější polymorfismus využitelný pro dávkování derivátů coumarinu, jako je warfarin, phenprocoumon a acenocoumarol.

Kit je založen na Real-Time PCR.

Ke stažení

Leták Warfarin