Léčba statiny

SLCO1B1 c.521T>C RealFastTM Assay       

Kit pro detekci polymorfismu c.521T>C v genu SLCO1B1 spojeného s vyšším rizikem vzniku myopatie u pacientů léčených statiny.

Kit je založen na Real-Time PCR.

Ke stažení

Leták-Statiny