CYP2D6

PGX-CYP2D6      

PGX-CYP2D6 (20 testů), katalogové číslo: 4-760

Laboratorní test detekující mutace v cytochromu P450 isozymu 2D6 (CYP2D6).

Substráty CYP2D6 jsou beta blokátory, antiarytmika, antidepresiva, neuroleptika, opiáty, antiemetika.

Test je určen pro pacienty před začátkem terapie antidepresivy (trimipramin), analgetiky (tramadol) nebo při komplikacích a neúčinnosti léčiv odbourávaných CYP2D6.

farmakogenomika

 

Ke stažení

Leták CYP2D6