5-Fluorouracyl

PGX-5-FU    

PGX-5-FU (20 testů), katalogové číslo: 4-720

Detekuje polymorfismy ovlivňující metabolismus analogů 5-fluorouracilu, využívaných při chemoterapii solidních nádorů (kolorektálních, prsních, hlavy, krku, vaječníků a kůže). Kit je založen na hybridizaci na stripech.

Ke stažení

Leták 5-FU