Duchennova/Beckerova muskulární dystrofie

DMD/BMD Detection kit       

První certifikovaný diagnostický kit na detekci delecí v 18 exonech a promoteru genu pro Dystrofin.

DMD/BDM kit umožnuje provádět detekci delecí pomocí fragmentační analýzy na sekvenárotech Life technologies.

Výsledek pacienta s delecí exonů 49, 50 a 51

vysledek