Ateroskleróza

Devyser CVD     

Devyser CVD (48 testů), katalogové číslo: 8-A036

Detekce 7 mutací spojených s atherosklerózou a koronární srdeční chorobou. Kit je založen na fragmentační analýze na sekvenátorech ABI.

Kit detekuje v jedné PCR reakci Angiotenzin konvertující enzym 287 ins/del, recepror destiček GPIII L59Pa, Beta fibrinogen -455 varA/varG, Faktor XIII V34L, Angiotensin M268T, Angiotensin II receptor typ1 ATR-1, Cystathione Beta-Syntháza 844ins67 ins/del.

Devyser ApoE     

Devyser ApoE (48 testů), katalogové číslo: 8-A037

Devyser® ApoE je CE IVD souprava pro diagnostiku všech genotypů Apolipoproteinu E. Souprava detekuje šest genotypů ApoE v jediné PCR reakci, kterou je možno analyzovat v jednom běhu spolu s kity Devyser® CVD a Devyser® TM. Kit je založen na fragmentační analýze na sekvenátorech ABI.

CVD-A    

CVD-A (20 testů), katalogové číslo: 4-370

Detekce 8 SNP podílejících se na vzniku aterosklerózy. Kit je založen na hybridizaci na stripech.