Aneuploidie 13, 18, 21, X a Y

Devyser® Complete v2     

Devyser Complete v.2 (50 testů), katalogové číslo: 8-A011.2-50

Devyser Complete v.2 (100 testů), katalogové číslo: 8-A011.2-100

Devyser® Complete je CE IVD souprava pro diagnostiku autozomálních chromozomů 13, 18, 21 a pohlavních chromozomů X, Y. Souprava detekuje dědičná onemocnění : Downův, Edwardsův, Patauův, Klineferterův a Turnerův syndrom.

Jedná se o vůbec nejkomplexnější soupravu na trhu s 33 markery. Kit se skládá ze dvou master mixů a pro snížení rizika záměny mixů obsahuje nový identifikační 18ID marker, který je přítomen v obou mixech.

Obsahuje i velmi krátké STR sekvence pro analýzu degradované DNA. Odhalí i triploidii, mosaicismus nebo kontaminaci mateřskými buňkami.

Devyser® Compact v3     

Devyser Compact v.3 (50 testů), katalogové číslo: 8 A017.3 50

Devyser Compact v.3 (100 testů), katalogové číslo: 8 A017.3 100

Jediný master mix detekuje 28 markerů chromozomů 13, 18, 21, X a Y.

Devyser® Resolution v2   

Devyser Resolution (25 testů), katalogové číslo: 8-A012.2

Čtyři soupravy Devyser® Resolution nabízejí rozšířené možnosti rozlišení v kombinaci se soupravou Devyser® Complete resp. Devyser® Compact. Soupravy Devyser® Resolution jsou k dispozici pro jednotlivé chromozómy 13, 18, 21 a společná pro X a Y. Všechny reagencie jsou připraveny k použití.

Devyser® Resolution13, 18, 21, XY  v2   

Devyser 13 (25 testů), katalogové číslo: 8-A012.2-13

Devyser 18 (25 testů), katalogové číslo: 8-A012.2-18

Devyser 21 (25 testů), katalogové číslo: 8-A012.2-21

Devyser XY (25 testů), katalogové číslo: 8-A012.2-XY

Souprava pro detekci aneuploidí somatických chromozomů. 9 markerů pro chromozomy 13, 18, 21 a 17 markerů pro chromozomy XY.

Ke stažení

Leták aneuploidie