Logo_EU_barevne

Endokrinologický ústav

PentaGen s.r.o. je partnerem Endokrinologického ústavu v projektu s názvem „Přístroje pro genomiku a metabolomiku“ realizovaném z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“ a „Evropský fond pro regionální rozvoj“ (www.oppk.cz); Prioritní osa: 16.3 Inovace a podnikání; Oblast podpory: 16.3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí; Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/28044.

Cílem projektu je pořízení přístrojového vybavení pro oblast molekulární genetiky a metabolomiky za účelem studia genetického pozadí chorob.
PentaGen s.r.o. se podílí na provozní fázi projektu prostřednictvím svých zkušeností na vývoji molekulárně genetických metod na principu sekvenování nové generace na přístroji MiSeq pro analýzy nádorů štítné žlázy. Účast PentaGen s.r.o. bude formou metodického vedení a konzultačních služeb zejména v oblasti multiplexových PCR metod přípravy DNA knihoven pro tento sekvenátor.


amnesty

Amnesty International ČR

Amnesty International ČR byla založena v roce 1991, okamžitě se zapojila do mezinárodních aktivit a postupně začala rozvíjet i svou práci doma. Dnes její zaměstnanci spolu s dobrovolníky a aktivisty vzdělávají k lidským právům na základních a středních školách, monitorují stav lidských práv, poskytují podporu žadatelům o azyl, propagují ochranu žen, usilují o odstranění diskriminace, o systémové změny v zákonech i praxi.

Největším úkolem je získat podporu veřejnosti, díky níž má Amnesty International – a s ní lidská práva – ve světě tak silný hlas. Také v České republice proto informuje veřejnost o bezpráví, ať se děje kdekoli a v jakékoli formě. Průběžně zveřejňuje zprávy o stavu lidských práv ve světě i v jednotlivých zemích, vydává tiskový servis a na lidská práva upozorňuje i pomocí originálních veřejných akcí. Snaží se nejen vynášet případy bezpráví na světlo, ale také mobilizovat veřejnost a zapojit do ochrany lidských práv i úřady.

 


logo-zakladno

Zakladno

Zakladno, z. s., je spolek založený k podpoření kulturního života (a jak vidíte, i potírání kulturní smrti) na Kladně. Pořádá například promítání dokumentárních filmů z projektu Promítej i ty, cestovatelské besedy, nabízí příležitost mladým talentům v soutěži 5 minut slávy, podílí se na organizaci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět a v rámci akce Piáno pro Kladno umisťuje od jara do podzimu do parku zastřešené piáno pro kolemjdoucí hráče.


BabyBox-logo

Babybox

Babybox pro odložené děti – Statim je spolkem občanů, jejichž cílem je snaha o záchranu novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi za podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt. Instaluje po dohodě se zdravotními zařízeními schránky — babyboxy, umožňující anonymní odložení novorozených dětí.

Poděkování:

Děkuju, milí Ivano a Jiří Čížkovi, za mimořádně velkorysý dar. Rázem jste se stali největším dárcem kladenského babyboxu. Dnes jsme jej otevřeli, ale Vaše společnost na dárcovské listině uvedena není, smlouvu jsem našel v počítači až teď, pět hodin po otevření. Přejete-li si, nechám zhotovit novou dárcovskou tabulku. Logo Vaší společnosti je v tuto chvíli mezi nejnovějšími dárci na www.babybox.cz.  S úctou Lu, babydědek


clovek-v-tisni-logo

Člověk v tísni

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považuje za základní hodnoty. Věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.Její činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek jejích zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách zemí, kde pracuje a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získává od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí.


letohradek-logo

Letohrádek Vendula

Letohrádek je řemeslná manufaktura a poskytovatel sociálních služeb, jehož hlavní myšlenkou je zvednout se na vlastní nohy a udržet se tam, a to hlavně manufakturou. Dát možnost těm, které ostatní nedokázali zaškatulkovat a hlavně těm, kterým nikdo nechtěl dát šanci a hlavně neškemrat o peníze, když si je můžeme vydělat prací.


vejir-logo

Vějíř Kladno

Činnost spolku Vějíř Kladno je zaměřena na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Soustřeďuje se hlavně na předškoláky, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou dostatečně připravit na školní docházku. Pro ně spolek zřizuje přípravnou třídu, kde by pod vedením odborníků měli svůj handicap srovnat a nastoupit do běžné základní školy. To jim umožní v budoucnu větší šanci na další vzdělávání a lepší pozici na trhu.